השירותים שלי

ניתן לבחור כל שירות בנפרד, לשלב בין שירותים או לבחור במהלך שלם הכולל את סל השירותים כולו.

מרעיון - לקורס

חבילת פגישות ייעוץ והדרכה שיסייעו לך להפוך את הרעיונות שלך לקורס מקוון מוצלח
עקרונות בפיתוח קורס מקוון
אפיון הקורס:חשיבה משותפת על בחירת דגם ההוראה הנכון להוראת הקורס
פיצוח ראשוני של התוכן וחלוקתו ליחידות הוראה
סיוע בתכנון והקלטת סרטוני מדיה עבור הקורס.
הדרכה על כלים דיגיטליים שישולבו בקורס
"אריזת" הקורס ועיצובו בפלטפורמה להוראה ולמידה.
עקרונות להגברת נוכחות מרצה בקורס
הערכת תוצרי הלמידה (מטלות, מחוונים ומתן משוב מקדם למידה)

פיצוח מלא של תוכן הקורס

פיצוח ראשוני של התוכן וחלוקתו ליחידות הוראה
מיפוי מפורט של כל יחידות ההוראה ושילוב תכנים וכלים דיגיטליים המתאימים להן
ייעוץ בכתיבת מערכי השיעור למפגשים השונים.

בניית הקורס המקוון בפלטפורמה לבחירה

(classroom moodle wix Genialy)
הכנסת כל תכני הקורס לסביבה להוראה ולמידה לבחירתך, לרבות קבצי מדיה, מטלות ומחוונים.

ליווי טכנופדגוגי במהלך הנחיית הקורס המקוון

הדרכה על כלים דיגיטליים שישולבו בקורס וסיוע בהפעלתם במהלכו.
הדרכה לקראת הנחיית מפגשים סינכרונים (zoom, google meet)
ליווי מפגשי הדרכה סינכרונים (zoom, google meet)
סיוע במעקב למידה ומתן משוב מקדם למידה (כולל הפקת דוחות).

הנחיית מפגשי למידה

הרצאות בודדות וממוקדות, סדנאות פעילות או רצף של מספר מפגשים בתחומים נרחבים בשדה הטכנופדגוגיה:
למידה שיתופית במרחב הדיגיטלי
ניהול למידה בסביבת הענן של Google 
Moodle Lms
יצירת חדרי בריחה מקוונים
כלים דיגיטליים לדיון מקוון
עלונים דיגיטלים 
ועוד…
ניתן להזמין מפגשים מוכנים מראש וכן לתכנן מפגשי למידה בהתאמה אישית